Norsk natur er full av flotte steiner og bergarter

Norske Steiner

Thulitt

Thulitt Norges nasjonalstein Thulitt er mye brukt som smykkestein. Det finnes visse kvalitetsforskjeller og ikke alle så egner seg like godt som smykkestein. Denne her er fra Lom og av høy kvalitet.

"Trinn for trinn"

Dette er en av de føste innfatningene jeg slipte stein til. Den er ikke av noe edelt metall men jeg brukte en del slike innfatninger i starten, mest for å prøve ut og øve inn teknikk for å få steinen til å passe inn, så nært som mulig 100%.

Det et langt mer krevende både tidsmessig og til tålmodigheten for å få til et godt resultat, i forhold til å slipe en stein som ikke skal passe inn inn en innfatning. 

 

Før polering

Etter polering

En av de første sølvringene jeg slipte stein til. Gav den i gave til kona til han jeg fikk slipeemnet av :)

Denne thulitten inneholder også litt piemontitt

Det gjør den ekstra fargesterk. Etter denne ringen har det blitt flere sølvsmykker med denne thulitten.

 

Ørestikk med thulitt

Et av 5 like anheng jeg har slipt stein til, på bestilling. Steinen er 30 x 39mm

Jaspis

Jaspis som er en chert variant (tidligere kalt kiselstein), er en mye brukt smykkestein. Den er brukt til dette smykke og prydstein i flere tusen år. Jaspis er nevnt i Bibelen, i beskrivelsen av det himmelske Jerusalem i Johannes' åpenbaring 21,19-20. I tillegg var jaspis en stein som ble benyttet i steinalderen til våpen og redskaper. I Sunhordland finnes jaspis brudd som er rundt 6000 år gamle.
Jaspis, som denne er en sedimentær bergart som er omdannet til mikrokrystallinsk kvarts ved forkisling av sedimentene.

Slik rød jaspis har fått farge av ørsmå hematitt korn (jernoksid) Den kan ha blitt dannet på litt forskjellige måter. Biplogisk, ved opphopning av skall fra radiolarier (kiselalger). Kjemisk, ved utfelling av silisiumoksid fra havvann, gjerne ved hydrotermale skorsteiner på havbunnen, eller ved utfelling av silisium og jern i hulrom i lava. 
Det er ikke altid  lett å se hvordan den har blitt dannet, bortsett fra når den helt tydelig er blitt dannet i lava.

 

Et steinalderbrudd i Sunhordland.

Steinalderbrudd er fredet gjennom kulturminne-loven

Kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet. Det innebærer at alle steinalderbrudd er fredet og viktig at denne loven overholdes.

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Hva-betyr-ulik-vernestatus

 

Jaspis fra Bømlo

På Bømlo finnes det Jaspis på en rekke lokaliteter. Mye av denne jaspisen er av høy kvalitet og egner seg svært godt til smykkestein. Den er hard og kompakt og når den er polert så holder den seg slik "for evigt"

Smykker med jaspis fra Bømlo

Sølvring med jaspis fra Bømlo

Sølvring med jaspis fra Bømlo

Til Australia

Denne ringen skal til en dame i Australia. Hyggelig å bli lagt merke til på andre siden av kloden :) 
Steinen skulle være norsk og har også valgt en innfatning som er litt "norsk-inspirert" med litt av den samme ornamentikken som en bl.a finner igjen i norsk rosemaling.

Anheng med jaspis fra Bømlo

Forsølvet ring med jaspis fra Bømlo

Sølvring med jaspis fra Bømlo. Dette var den første steinen jeg slipte til en sølvinnfatning.

Pilspiss-anheng av jaspis fra Bømlo

Har gått mer over til å kun bruke sølv innfatninger.

Etter å først å ha begynt med sølv innfatninger, føles det litt bortkastet tid å slipe til uekte innfatninger. Uekte kan godt være pene men de vil jo ikke være så holdbare som sølv. 

Så her følger litt mer jaspis i sølv.jeg syns denne flotte røde steinen passer fantastisk godt til sølv :)

 

Herrering med jaspis fra Bømlo. Forholdsvis stor ring med ca 11g sølv og med stein som måler ca 12,5 x 18,5 mm.

Sølvring med jaspis fra Bømlo. Lik den som gikk til Australia men med en skarpere og lysere rødfarge.

Ørepynti sølv. Jaspis med hematitt årer

Rhodinert sølvanheng med jaspis fra Bømlo. 9 og 10 mm steiner.

Sølvarmbånd med jaspis fra Bømlo

Det er flere jaspis forekomster på Bømlo

Noen av de er inneholder mørkere jaspis, og kan ha en annen dannelsemåte. Ganske nylig ble det analysert prøver av forskjellige jaspis forekomster på Bømlo. Dette skjedde i forbindelse med en hovedoppgave skrevet av en geologistudent ved universitetet i Bergen. Denne oppgaven er enda ikke gjort offentlig.

Mørk mahogny farget jaspis fra Bømlo

Steinen er 15 x 16 mm

Furefjellet, Bømlo

På dette fjellet fant jeg noen steiner med en litt annen jaspis variant. Dette er basalt lava som er blitt gjennomsyret av jernholdige silisiums løsninger og dermed "jaspisifisert" lavaen. lavaavsettningen har deretter blitt brutt opp av enten et eksplosivt vulkanutbrudd i nærheten eller ved forkastninger i berggrunnen og på nytt har silisiumsrik væske trengt inn i lavaen. Dette har ført til en fantastisk stein. dannet på den tiden da den kaledonske fjellkjeden ble dannet.

 

Jeg fant flere slike steiner som dette. Problemet var å finne slipeemne uten sprekkdannelser

lar seg gjøre å finne mindr emner uten sprekker :)

Møysommelig arbeid å få tilpasset steinen.

Flott herrering i sølv med unik stein.

En flott stein, skapt under en voldsom periode for over 400 millioner år siden, i Lapetus havet da kontinentene Baltica og Laurentia koliderte. Denne havbunnskorpen ble senere skjøvet inn over land og ble liggende igjen da det som ble Norge rev seg løs fra Lautentia (NordAmerika)

 

Jaspis fra Stord

På Stord finnes også jaspis. Jeg har slipt noen steiner med jaspis fra konglomeratet ved Utslettefjellet og en litt annen type jaspisifisert metabasalt stein

 

Jaspis fra Utslettefjellet. Denne så litt lovende ut ...

Kuttet av en ende på steinen .. og WOW !! :)

Som et abstrakt maleri .. noen har sett et troll inni der.. :)

Jaspis og epidot breksje (steinen er blitt knust og "knadd" sammen igjen med epidot))

Finner garantert ingen ring som er lik denne :)

Metabasalt fra Sagvåg/Stord

Denne steinen er veldig lik stein fra en forekommst i Virginia USA. Jeg har ikke sett lignende stein fra andre forekommster en disse to ... nå kan det tenkes at Virginia og Stord ikke lå så lang i fra hverandre da denne steinen ble dannet, så det kan faktisk  være en sammenheng der ...
Steinen består av basalt sediment, vulkansk aske som er blitt jaspisifisert og epidotisert samt litt kvarts.

 

 

 

Anheng i sølv med 19 x 40mm stein. Avbildet oppå råstein