Norske Steiner

Norsk natur er full av flotte steiner og bergarter

Thulitt

Thulitt Norges nasjonalstein Thulitt er mye brukt som smykkestein. Det finnes visse kvalitetsforskjeller og ikke alle så egner seg like godt som smykkestein. Denne her er fra Lom og av høy kvalitet.

Før polering

Etter polering

Jaspis

Jaspis er en mye brukt smykkestein. Den er brukt til dette smykke og prydstein i flere tusen år. Jaspis er nevnt i Bibelen, i beskrivelsen av det himmelske Jerusalem i Johannes' åpenbaring 21,19-20. I tillegg var jaspis en stein som ble benyttet i steinalderen til våpen og redskaper. I Sunhordland finnes jaspis brudd som er rundt 6000 år.

Steinalderbrudd på Nautøy

Steinalderbrudd er fredet gjennom kulturminne-loven

Kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet. Det innebærer at alle steinalderbrudd er fredet og viktig at denne loven overholdes.

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Hva-betyr-ulik-vernestatus

 

Jaspis fra Bømlo

På Bømlo finnes det Jaspis på en rekke lokaliteter. Mye av denne jaspisen er av høy kvalitet og egner seg svært godt til smykkestein. Den er hard og kompakt og når den er polert så holder den seg slik "for evigt"

Smykker med jaspis fra Bømlo

Sølvring med jaspis fra Bømlo

Sølvring med jaspis fra Bømlo

Til Australia

Denne ringen skal til en dame i Australia. Hyggelig å bli lagt merke til på andre siden av kloden :) 
Steinen skulle være norsk og har også valgt en innfatning som er litt "norsk-inspirert" med litt av den samme ornamentikken som en bl.a finner igjen i norsk rosemaling.

Anheng med jaspis fra Bømlo

Forsølvet ring med jaspis fra Bømlo

Sølvring med jaspis fra Bømlo

Pilspiss-anheng av jaspis fra Bømlo

Anheng av jaspis fra Bømlo